Software cu sugestii subliminale Text-Fotografie-Voce-Muzica si Cromoterapie

ORDA-ANPC-ANSPDCP

PROPRIETATE INTELECTUALA

Programele LASERMIND® sunt realizate sub marca inregistrata la OSIM (Oficiul de Stat Pentru Inventii si Marci) si sunt inregistrate la ORDA (Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor) in RNPC sub autorizatia seria S5004956 8098/11.08.2016.

CONFIDENTIALITATEA DATELOR PERSONALE

POLITICA DE SECURITATE A PRELUCRARILOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Firma Expert Group 2000 SRL prelucreaza date cu caracter personal, cu respectarea principiilor mentionate in continuare, in scopuri legitime ( actiuni de promovare si marketing). Colectarea datelor se face prin completarea direct de catre persoana vizita a unui formular tiparit, pus la dispozitie de catre companie. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizeaza prin mijloace automate/manuale, cu respectarea cerintelor legale si in conditii care sa asigure securitatea, confidentialitatea si respectarea drepturilor persoanelor vizate.

Principiile prelucrarii datelor

– Legalitate: datele cu caracter personal sunt prelucrate cu buna-credinta si in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;
– Scopul bine determinat: orice prelucrare de date cu caracter personal se face in scopuri bine determinate, explicite si legitime, adecvate, pertinente, si neexcesive prin raportare la scopul in care sunt colectate;
– Confidentialitate: Regulamentul de ordine interioara al companiei contine reglementari cu privire la confidentialitatea informatiilor;
– Consimtamantul persoanei vizate: Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu exceptia prelucrarilor care vizeaza date din categoriile strict mentionate de Legea 677/2001, poate fi efectuata numai daca persoana vizata si-a dat consimtamantul in mod expres si neechivoc pentru acea prelucrare;
– Dreptul persoanei vizate: datele cu caracter personal se prelucreaza in conformitate cu drepturile persoanei vizate prevazute de legea 677/2001 cu modificarile si completarile ulterioare;
– Informarea: se va face de catre Expert Group 2000 SRL: in locurile de amplasare a sistemelor de supraveghere video, pe site-ul firmei.
– Securitate: se vor lua masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat.

Drepturile persoanelor vizate

– dreptul de a obtine de la Expert Group 2000 SRL, la cerere si in mod gratuit rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma cu Legea 677/2001, in special a datelor incomplete sau inexacte;
– dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime, ca datele care le vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari;
– dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de prezenta lege, care le-au fost incalcate;

Securitatea datelor cu caracter personal

Expert Group 2000 SRL certifica faptul ca indeplineste cerintele minime de securitate a datelor cu caracter personal; Expert Group 2000 SRL utilizeaza metode si tehnologii de securitate, impreuna cu politici aplicate salariatilor si procedurilor de lucru, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale in vigoare; Regulamentul intern de organizare si functionare al Expert Group 2000 SRL contine reglementari cu privire la confidentialitatea datelor cu caracter personal care sunt prelucrate in cadrul institutiei; Personalul este instruit in ceea ce priveste securitatea si confidentialitatea datelor cu caracter personal care sunt prelucrate; Accesul la computerele ce contin baze de date cu caracter personal este restrictionat cu cont/user si parola; Datele cu caracter personal nu vor fi instrainate sub nicio forma tertelor persoane straine, iar accesul la bazele de date este permis doar persoanelor autorizate in acest sens.

NR.REGISTRU A.N.S.P.D.C.P.: 18589

AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR  http://www.anpc.gov.ro